Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte

Bilde av Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Asante har embetseksamen fra Royal College of Surgeons i Irland. Før oppstart i spesialistutdanning i ØNH, arbeidet han som akuttmedisinsk lege, ortopedkirurgi, gastrokirurgi samt med idrettsmedisin. Han har jobbet på sykehus i Irland, på Haukeland Universitetssykehus i Bergen og på Akershus universitetssykehus. De siste årene på Aleris sykehus på Frogner, før han startet opp Øst Helse på Tøyen.

Øresus, søvnapné og balansesystemet inkludert svimmelhet, er noe som han har jobbet mye med.
“Allergi- og øvre luftveisproblemer er områder jeg liker å utrede og behandle. Allergihyposensibilisering er et område som jeg har jobbet mye med de siste årene.

For meg er det viktig at alle pasienter føler tillit fra første stund. Jeg legger vekt på å gi forståelig og grundig informasjon til pasientene, samt en god oppfølging. Det er viktig for meg at pasientene føler seg i trygge og i kompetente hender”.

Her kan du lese hva mine pasienter synes om meg: https://www.legelisten.no/spesialister/17152-oscar-ohene-asante - Du kan også gjerne legge igjen en kommentar om meg på Legelisten hvis du vil.