Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte

Bilde av Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Asante har embetseksamen fra Royal College of Surgeons i Irland. Før oppstart i spesialistutdanning i ØNH, arbeidet han som akuttmedisinsk lege, ortopedkirurg, gastrokirurg samt med idrettsmedisin. Han har jobbet på sykehus i Irland, på Haukeland Universitetssykehus i Bergen og på Akershus universitetssykehus. De siste årene på Aleris sykehus på Frogner, før han startet opp Øst Helse på Tøyen.

For meg er det viktig at alle pasienter føler tillit fra første stund. Jeg legger vekt på å gi forståelig og grundig informasjon til pasientene, samt en god oppfølging. Det er viktig for meg at pasientene føler seg i trygge og kompetente hender”.

Her kan du lese hva mine pasienter synes om meg på Legelisten: https://www.legelisten.no/spesialister/17152-oscar-ohene-asante - Du kan også gjerne legge igjen en kommentar hvis du vil.