Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

HØRSEL


Høreapparater
Det finnes i dag 7 leverandører på høreapparat i Norge, med flere forskjellige typer høreapparater (klikk på linkene nedenfor for mer informasjon):

Phonak (Sonova) Tlf: 23 00 32 60

Signia (Sivantos) Tlf: 22 63 22 22

Widex Tlf: 22 59 90 40

ReSound Tlf: 22 47 75 30

Oticon Tlf: 23 25 61 00

Starkey Tlf: 51 82 00 80

Medus Tlf: 61 32 90 50

Hvis det er noe galt med høreapperatene eller laderen, send alt direkte inn til forhandleren for full sjekk. Hvem som er forhandler står på apperatene, esken, laderen eller i bruksanvisningen.

Hørselstap
Kan ramme personer i alle aldre og ha en rekke ulike årsaker.
Hørselen vil reduseres med alder uansett hvilke tiltak du gjør. Men dersom du ikke tar tak i hørselstapet så tidlig som mulig, vil evnen til å tolke og forstå også reduseres fortere. Dette er fordi hjernes evne til å tolke lyd må vedlikeholdes og stimuleres.
Kraftige lyder og støy kan også forårsake hørselstap, midlertidig eller permanent.


Hørselstest
Audiometrisk måling eller hørselsmåling, går ut på å finne personens høreterskler (de svakeste lydene testpersonen oppfatter) i frekvensområdet 125-8000Hz. Hørselstesten gjøres i et lydisolert rom, med hodetelefoner som er tilkoblet audiometeret.

Andre tester for å sjekke bevegelighet på trommehinne og mellomøre status kan også være en del av hørselsmålingen.

Ser vi at du har et hørselstap, vil vi også utføre en taletest. Her oppdager vi misforhold mellom hvor godt man hører, og hvor flink hjernen er til å forstå ord.
Resultatene vi får fra disse testene vil bli brukt videre i en eventuell høreapparattilpasning.

Har du tilleggsproblemer som f.eks. tinnitus (øresus) eller hyperakusis (lydsensitivitet) kan vi henvise deg videre til audiopedagog.


Det kan være lurt å tenke over din egen situasjon når det gjelder hørsel før du kommer til den første timen.
Er du motivert for å få høreapparat eller annet hørsels teknisk hjelpemiddel dersom det viser seg at du hører dårlig?
I hvilke situasjoner kjenner du at du sliter med å høre?
Hvilke forventninger har du?
Du må gjerne spørre familie eller venner om de har lagt merke til endringer i hørselen din.

Første besøk
Undersøkelse hos ØNH-spesialist.
Hørselsmåling og forklaring av testresultater.
Kartlegging og eventuell samtale om høreapparater.
Informasjon om aktuelle høreapparattyper, ulike modeller og annet tilleggsutstyr. Husk at hørselstapet er helt individuelt, og derfor kan det hende at det apparatet som passer for naboen, ikke er like bra til deg.
Avstøp av øregangene ved behov.
Sende inn søknad til NAV.

Andre besøk
Tilpasning av høreapparat(er) og eventuelt tilleggsutstyr.
Justering ved behov.
Gjennomgang i bruk og stell, samt forsikring.
Eventuell tilkobling av mobiltelefon.
Gjennomgang av bestillingsskjema for batteri, domer og filter.

Tredje besøk
Kontroll av høreapparat(er) og øregangene.
Justering av apparat(ene) ved behov.
Tilpasning av eventuelt tilleggsutstyr.
Henvisning til hjelpemiddelsentralen eller audiopedagog ved behov.

Dersom du er fornøyd med apparatene og forsterkningen, vil siste del av søknad signeres og apparatene tildeles.

Vi setter alltid opp 1 års kontroll hos audiograf og ØNH-lege.
Du kan når som helst ta kontakt for ytterligere timer ved behov for justering, nye avstøp, reperasjoner eller annet.

Høreapparater

Det finnes i dag 7 leverandører på høreapparat i Norge, med flere forskjellige typer høreapparat.
Phonak (Sonova), Signia (Sivantos), Widex, ReSound, Oticon, Starkey og Medus.

Viser det seg at du kan ha nytte av et høreapparat og du selv er motivert for å begynne med det. Skal du og audiografen velge det høreapparatet som passer best for deg, ut ifra hørselstap, livssituasjon og dine behov.

Høreapparatene er stilt inn etter resultatene fra hørselstestene. I starten kan du oppleve at lyden i høreapparatene har en metallisk/skarp klang, og din egen stemme høres rart ut. Dette er helt normalt og vil bli bedre jo mer du bruker høreapparatene. Det kan være lurt å begynne i rolige omgivelser og deretter øke bruken slik at du til slutt bruker de fra morgen til kveld.
Du vil få med deg høreapparatene hjem i en periode før du settes opp til en kontrolltime. Det vil bli gjennomgang av bruk og stell, samt hvordan du bytter batteri og setter på deg apparatene selv.
Det er loggføring i alle høreapparater som vil bli sjekket. Bruker bør ligge på +/- 7 timer pr. dag for at tilvenningsprosessen skal bli vellykket.

Alle høreapparat fungerer best i stille omgivelser. Høreapparat øker lyden og forsterkningen er gitt etter hørselstapet. Alle høreapparat gjør det samme, men noen har egenskaper andre ikke har. Telespole for teleslynge, direkte streaming, tilleggsutstyr og mulighet for Rogerutstyr.

Prøveperiode:
Når du får nye høreapparater har du først en prøveperiode på 6 måneder for høreapparatene blir dine. Det er viktig at du kommer til kontroll, også om du er fornøyd og vil beholde høreapparatene. Vi kan gjøre justeringer på lyden om du ikke er helt fornøyd, eller at vi bestiller opp andre høreapparater til deg slik at du får prøvd flere modeller.

Hører vi ikke noe fra deg på 6 måneder etter at høreapparatene er tilpasset, vil høreapparatene bli dine automatisk. Da er det for sent å bytte eller prøve andre høreapparat. (jf;6 mnd-regel fra NAV).


Batteri, domer og filter
Det finnes forskjellig typer batteri, domer og filter du vil få med deg en pakke av hver ut ifra hva som passer med høreapparatene dine, samt bestillingskort på nye.

Forsikring
Ett høreapparat har en verdi på om lag 6000-8000 kr. Dette dekkes av NAV, man kan få dekket nye høreapparat hvert 6. år. Det er alltid lurt å forsikre høreapparatene i prøveperioden, da pasienten selv er ansvarlig for dem.
Dette kan du gjøre i ditt forsikringsselskap, eller ved å melde deg inn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) som har erstatningsavtale i medlemskapet.
HLFs Erstatningsavtale for høreapparat dekker tap og tyveri, samt skader som er så omfattende at høreapparatet ikke kan repareres men må erstattes med et nytt. Erstatningssummen er inntil 6000 kr. per høreapparat og inntil 12.000 kr. dersom begge apparatene skades i ett og samme skadetilfelle. Egenandelen er på 1000 kr.

Tilleggsutstyr
De fleste høreapparater har i dag mulighet for tilkobling til annet utstyr, som fjernkontroll, mikrofon og TV streamer. Dette vil tilpasses til den enkelte ved behov. Har du behov for varslingsutstyr eller annet utstyr hjemme, kan vi henvise deg til NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo.


Alle høreapparat må vedlikeholdes. Fjern alltid ørevoks fra propper, slanger, domer og filter. For at høreapparatene skal fungere best mulig bør de være rene og pene. Dette er pasientens eget ansvar.